Strefa ciszy na zalewie solińskim, o co chodzi?

Strefa ciszy na zalewie solińskim, o co chodzi?

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił Uchwałę Rady Powiatu Leskiego w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Solińskim i Myczkowieckim. Marszałek Władysław Ortyl wydał oświadczenie w sprawie strefy ciszy na zalewie solińskim i wzywa Radę Powiatu Leskiego do uchwalenia nowej uchwały. Marszałek Władysław Ortyl wspomina, że w tej chwili nie obowiązują żadne ograniczenia w tym zakresie, co może znacznie spowodować pogorszenie się klimatu akustycznego w tym rejonie, a cisza nad Jeziorem Solińskim jest nieodłącznym elementem pięknego krajobrazu.

Władysław Ortyl w swoim wypowiedzeniu podkreślił, że jak najszybciej powinna powstać nowa uchwała, która reguluje ograniczenia używania łodzi z silnikami spalinowymi, za wyjątkiem jednostek pływających, które są konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego, a także utrzymania zbiorników wodnych i cieków w czystości.

W związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym Władysław Ortyl prosi, aby Rada Powiatu Leskiego jak najszybciej podjęła decyzję. Jak wspomniał, deklarujemy wszelką pomoc w tej kwestii, dlatego Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego jest w kontakcie ze Starostą leskim i wspiera prace mające wypracowanie optymalnych rozwiązań i zapewnienia komfortu akustycznego w miejscu rekreacyjnym.

Komentarze (2)
Dodaj komentarz
~padre
Prawo Wodne. Art. 33. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. 2. Powszechne korzystanie z wód służy zaspokajaniu...
2022-05-10 12:04:05
~padre
Strefa ciszy jest oparta o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dla tereny rekreacyjno-wypoczynkowych to 65 dB.(przedzial 16 g) Nie ogranicza to używania silników spalinowych i norm emisji spalin.
2022-05-10 10:02:10
Token
wydarzenia z rzeszowa
Jakie są pomysły urządzenia przestrzeni pod Wiaduktem Śląskim w Rzeszowie?
2022-04-19 07:37:37
Jakie są pomysły urządzenia przestrzeni pod Wiaduktem Śląskim w Rzeszowie?
Nas Strugiem na rzeszowskiej Drabiniance planowana jest budowa kładki
2022-04-14 07:34:54
Nas Strugiem na rzeszowskiej Drabiniance planowana jest budowa kładki
W Rzeszowie odbył się szczyt B3+Polska
2022-04-13 07:20:13
W Rzeszowie odbył się szczyt B3+Polska
Nodisco powraca do Rzeszowa!
2022-04-12 07:27:49
Nodisco powraca do Rzeszowa!
Kiedy rozpocznie się rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie?
2022-04-11 07:12:42
Kiedy rozpocznie się rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie?
Targi Vintage Art Rzeszów, kiedy?
2022-04-08 07:20:41
Targi Vintage Art Rzeszów, kiedy?
Artykuły
Jak wyposażyć wnętrze?
2023-03-22 11:39:11
Jak wyposażyć wnętrze?
Światłowód - co to jest i jak działa?
2023-03-16 09:50:47
Światłowód - co to jest i jak działa?
Kredyt dla firm podkarpackich
2023-03-14 11:05:34
Kredyt dla firm podkarpackich
Kredyt dla firm podkarpackich
2023-03-14 11:05:34
Kredyt dla firm podkarpackich
Jak używać feromonów
2020-10-09 07:01:09
Jak używać feromonów
Konsolidacja kredytu kalkulator — co można obliczyć?
2020-12-08 11:09:01
Konsolidacja kredytu kalkulator — co można obliczyć?