W Rzeszowie powołany zostanie architekt miejski

W Rzeszowie powołany zostanie architekt miejski

Marek Bajdak pełniący do tej pory funkcje prezydenta zapowiedział w pierwszych dniach swojej prezydentury, że zostały wypracowane ramy dotyczące powołania architekta miejskiego, czyli to jaką rolę ma pełnić w strukturach urzędu, a także jakie będą jego umocowania prawne. Marek Bajdak wspomniał, że wytyczne przekaże nowemu prezydentowi. Oficjalnie można powiedzieć, że zakończyły się prace zespołu doradczego, w którego skład wchodziło osiem osób - przedstawicieli środowiska architektów, pracownicy urzędu miasta i wykładowca Politechniki Rzeszowskiej.

Rola architekta miejskiego do tej pory nie została uregulowana w polskim systemie prawnym, dlatego brakuje dokładnych wytycznych w tym zakresie. Zadaniem powołanego zespołu było więc wypracowanie ram prawnych dla funkcjonowania architekta miejskiego. Architekt miejski będzie działał w oparciu o Statut Miasta Rzeszowa, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, Regulamin organizacyjny Biura Rozwoju Miasta w Rzeszowie oraz Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Opracowując założenia dotyczące kompetencji architekta miejskiego, wzorowano się na stosowanych rozwiązaniach w innych miastach w kraju.

Architekt miejski powinien mieć możliwość realnej koordynacji działań związanych z polityką przestrzenną w Rzeszowie. Komisja ustaliła, że najlepszym rozwiązaniem będzie sprawowanie nadzoru przez architekta miejskiego nad kluczowymi dla polityki przestrzennej komórkami oraz przyległymi jednostkami, ponieważ tylko w taki sposób osoba ta będzie miała realny wpływ na założenia polityki przestrzennej miasta.

Jaka osoba zostanie powołana na stanowisko architekta miejskiego? Będzie to osoba zatrudniona w drodze konkursu, która powinna spełniać takie warunki jak: być znaczącym autorytetem w swoim środowisku zawodowym, mieć znaczące doświadczenie zawodowe architektoniczne i urbanistyczne, wykazywać umiejętność pracy z ludźmi i wysoką komunikatywność, jak również mieć rekomendacje środowiska zawodowego Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów RP o. Rzeszów.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Jeszcze nie dodano komentarza - bądź pierwszy.
Token
wydarzenia z rzeszowa
Jakie są pomysły urządzenia przestrzeni pod Wiaduktem Śląskim w Rzeszowie?
2022-04-19 07:37:37
Jakie są pomysły urządzenia przestrzeni pod Wiaduktem Śląskim w Rzeszowie?
Nas Strugiem na rzeszowskiej Drabiniance planowana jest budowa kładki
2022-04-14 07:34:54
Nas Strugiem na rzeszowskiej Drabiniance planowana jest budowa kładki
W Rzeszowie odbył się szczyt B3+Polska
2022-04-13 07:20:13
W Rzeszowie odbył się szczyt B3+Polska
Nodisco powraca do Rzeszowa!
2022-04-12 07:27:49
Nodisco powraca do Rzeszowa!
Kiedy rozpocznie się rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie?
2022-04-11 07:12:42
Kiedy rozpocznie się rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie?
Targi Vintage Art Rzeszów, kiedy?
2022-04-08 07:20:41
Targi Vintage Art Rzeszów, kiedy?
Artykuły
Kolor roku 2023 w świecie meblarskim
2023-02-01 15:44:32
Kolor roku 2023 w świecie meblarskim
Wesele na 500 osób? Jest takie miejsce!
2022-08-11 14:26:38
Wesele na 500 osób? Jest takie miejsce!
Nocleg w hotelu z czworonogiem
2022-05-18 15:12:07
Nocleg w hotelu z czworonogiem
Wiosenny ogród w klasycznej aranżacji
2022-04-05 14:02:33
Wiosenny ogród w klasycznej aranżacji
Podkarpacki producent tonerów
2020-12-10 09:55:03
Podkarpacki producent tonerów
Serwis drukarek w Rzeszowie
2021-09-02 08:25:26
Serwis drukarek w Rzeszowie